İletişim

Alniko Mıknatıslar » Alniko Mıknatıslar

     Alüminyum, Nikel ve Kobaltın çeşitli şekillerde metalik alaşımlarından elde edilen mıknatıslardır. Elektrik makinelerinin mıknatıslarla uyarılma uygulamalarında, ilk yüksek indüksiyonlu mıknatıslardan olan Alniko Mıknatıslar kullanılmıştır. Kobaltın az bulunan element olmasından dolayı pahalıdır. Zorlayıcı alan şiddetlerinin düşüklüğü nedeniyle modern makine tasarımlarında tercih edilmemektedir. Yüksek sıcaklıkta uygulanabilirliği ve yapısı gereği diğer mıknatıslara oranla daha dayanıklı olması (çarpma, kırılma vb.) tercih nedenidir. Alnico mıknatısların teknik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

AlNiCo MIKNATISLARIN ÖZELLİKLERİ

1 T(Tesla) = 10 kGs (KiloGauss) = 104G(Gauss)=, 1 kOe =103 Oe = 79.6 kA/m, 1 MGOe = 7.96 kJ/m³