İletişim

Seramik Mıknatıslar (300 Oksit) » Seramik Mıknatıslar

          SERAMİK MIKNATISLAR (CERAMIC MAGNET)

 Ferrit mıknatıslar olarak da adlandırılan seramik mıknatıslar, kalıcı manyetik indüksiyonlarına ve yapısına göre sert ferritler (hard ferrite ) ve soft ferritler (soft ferrite) olmak üzere ikiye ayrılırlar.

SERT FERRİTLER (HARD FERRITES)

     Baryum, Stronsiyum veya kurşun oksitlerinin, demir oksitlerle oluşturduğu hekzogonal yapılı, Seramik Mıknatıslar olarak da adlandırılan ferritler, bu gruptandır.(BaO6Fe2O3, SrO6Fe2O3 (Stransiyum Hekzaferrit vb.)

     Isıl kararlılıklarının iyi, Curie sıcaklıklarının yüksek olması ve diğer mıknatıslara göre çok ucuz olması nedenleriyle uygulamada en çok kullanılan mıknatıslardandır.

    En önemli dezavantajı ise kalıcı indüksiyonlarının ve enerjilerinin düşük olmasıdır. Özellikle hacim ve ağırlık sorununun söz konusu olmadığı servo motorlarda, hoparlör vs. gibi manyetik cihazlarda, otomotiv sanayinde, elektrik motor rotatorlarında, demir cevheri zenginleştirme separatörlerinde, potların yapımında, manyetik bar yapımında vb. kullanılmaktadır. Bir çok şekil ve ölçüde stoklarımızda ürün bulunmaktadır.

SERT FERRİTLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN TABLODAKİ DAĞILIMI

(PHYSICAL FEATURES DISTRIBUTION TABLE OF HARD FERRITES)

1 T(Tesla)=103mT(MiniTesla)=10 kGs(KiloGauss)=104G(Gauss), 1 kOe=79.6 kA/m, 1 MGOe=7.96kJ/m3 

* Tw: Max.working Temp .:Maksimum çalışma sıcaklığı ; *Tc;Curie Temp.:Küri Sıcaklığı ;   *µ r:Relative Permeability: Bağıl Geçirgenlik Katsayısı