İletişim

Ağır Mayi Zenginleştirme » Ağır Mayi Zenginleştirme

AĞIR MAYİ ZENGİNLEŞTİRME

(WET-TYPE PERMANENT MAGNETIC CYLINDER SEPARATOR)

Sanayide ince manyetit minerallerinin veya ferro-silisyum gibi yüksek demirli halitaların tozlarının zenginleştirilmesinde kullanılan yaş ayırıcıların çalışma prensibi aşağıdaki şemada verilmiştir. Şlam atma yoluyla ortalama beslenen malzemenin belli oranında değerli cevher kullanılamamaktadır. Yaş manyetik ayırıcılar sayesinde manyetik cevherlerin geri kazanılması sağlanmıştır. Örneğin: Kömür zenginleştirme tesislerinde manyetitin geri kazanılması vb. Kurduğumuz tesisler ve endüstride kullanılan Manyetit Separatörlerimiz en büyük referansımızdır.