SERAMİK MIKNATISLAR (CERAMIC MAGNETS)

 

Ferrit mıknatıslar olarak da bilinen kalıcı manyetik indüksiyonlarına ve yapısına göre sert ferritler (hard ferrite) ve soft ferritler (soft ferrite) olmak üzere ikiye ayrılırlar.

SERT FERRİTLER (HARD FERRITES)

 

Baryum, Stronsiyum veya kurşun oksitlerinin, demir oksitlerle oluşturduğu hekzagonel Seramik Mıknatıslar olarak da adlandırılan ferritler bu gruptandır.( BaO6Fe2O3, SrO6Fe2O3  (Stransiyum Hekzaferrit)  vb.)

Isıl kararlılıklarının iyi, Curie sıcaklılıklarının yüksek olması ve diğer mıknatıslara göre çok ucuz olması nedenleriyle uygulamada en çok kullanılan mıknatıslardır.

En önemli dezavantajı ise kalıcı indüksiyonlarının ve enerjilerinin düşük olmasıdır. Özellikle hacim ve ağırlık sorununun söz konusu olmadığı servo motorlarda, hoparlör vs gibi manyetik cihazlarda, otomotiv sanayinde, elektrik motor rotatorlarında, demir cevheri zenginleştirme separatörlerinde, potların yapımında, manyetik bar yapımında vb. kullanılmaktadırlar.

SERT FERRİTLERİN FİZİKSEL ÖZELLİK DAĞILIM TABLOSU

(PHYSICAL FEATURES DISTRIBUTION TABLE OF HARD FERRITES)

1 T(Tesla) = 103 mT(MiniTesla) = 10 kGs (KiloGauss) = 104G(Gauss), 1 kOe = 79.6 kA/m, 1 MGOe=7.96kJ/m³

 

*Tw: Max.working Temp.: Maksimum çalışma sıcaklığı; *Tc: Curie Temp.: Küri Sıcaklığı;

*µr: Relative Permeability: Bağıl Geçirgenlik Katsayısı