Ürün Deney ve Raporlama

Firmaların hammaddeleri kullanılarak MIKNATIS ARGE’ye ait deneme makinelerinde demir ayıklama deneyleri gerçekleştirilir. Bu deneyler sonucu oluşan sonuçlar akredite kuruluşlarda yapılabilen analizler ile gerçeğe yakın sonuçlar elde edilebilmektedir. Özellikle XRF sonuçlarını ile mikronize ürünlerin ne oranda bünye demirinin azaldığı konusunda fikir sahibi olunabilir.