YAŞ MANYETİK TAMBURLU SEPERATÖRLER

(WET DRUM MAGNETIC SEPERATORS)

 

Sıvı manyetik separatörler, özellikle madencilikte, cevher zenginleştirmede kullanılmaktadır. Mikron boyuttaki minerallerin manyetik salkımlaşmasından dolayı sulu sistemler tercih edilmektedir. Serbestleşme boyutunun küçük olduğu minerallerin zenginleştirilmesinde diğer cevher hazırlama yöntemleriyle çok büyük kayıpların oluşması sorunu yaş manyetik ayırıcılar sayesinde aşılmıştır. Ağır mayi zenginleştirmenin yanı sıra, akan sır, emaye, yağ vb. gibi sıvıların içinden metal atıkların ayrıştırılmasında güvenle kullanılmaktadır. Bu seperatörler sayesinde ürünün geri kazanılması ve zenginleştirilmesi, makine ve filtrelerin ömrünün uzatılması sağlanmıştır.

AĞIR MAYİ ZENGİNLEŞTİRME (HEAVY LIQUID ENRICHMENT)

 

Sanayide ince manyetit minerallerinin veya ferro-silisyum gibi yüksek demirli halitaların tozlarının  zenginleştirilmesinde kullanılan yaş ayırıcıların çalışma prensibi aşağıdaki şemada verilmiştir. Şlam atma yoluyla ortalama beslenen malzemenin belli oranında değerli cevher kullanılamamaktadır. Yaş manyetik ayırıcılar sayesinde cevherlerin geri kazanılması sağlanmıştır. Örneğin; kömür zenginleştirme tesislerinde manyetitin geri kazanılması gibi.