Amacımız; Müşteriyi, Tüketiciyi ve Markayı Koruma

Amacı insanın en önemli gereksinimlerinden birini karşılamak olan gıda sektörü; her geçen gün daha yüksek standart ve yasal düzenlemeler ile tüketici bilincinin ve isteklerinin hızla değişmesi ile karşı karşıyadır. Bu nedenle 50 yılı aşan tecrübemiz ile en çok önem verdiğimiz sektörlerin başında gelmektedir. Amacımız müşterilerimizin ve onların müşterileri olan tüketicilerin maksimum gıda güvenliğini sağlama ve yüksek değerli markalarını korumaktır.

Gıda sektöründe ürüne; hammadde ya da üretim ve paketleme ekipmanları kaynaklı mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel madde bulaşma riskleri mevcuttur. Bu konuda önleyici faaliyet ve süreçleri geliştirmeme; 3. taraf müşteri denetimlerinde başarısızlık, ürünlerin geri çağrılması - toplatılması ve bunların sonucunda marka itibarının zarar görmesi gibi büyük maliyetlerin oluşmasına neden olur. Bu sebep ile biz; tüketicileri ve gıda işlemcilerini tehlikeli demirli ve demirsiz metal kontaminasyonundan koruma konusunda yarım asırlık deneyime sahiptir. Mıknatıs Ar-Ge hem gıda işleme firmalarının itibarı hem de tüketicilerin güvenliği göz önünde bulundurularak tasarlanmış etkili manyetik ayırma, metal algılama ve malzeme taşıma sistemleri tasarlar ve üretir.  Toz, granül, sıvı ve macun üretiminin tüm HACCP aşamalarında hammadde girişinden bitmiş ürün çıkışına kadar ayırma ve algılama sistemlerimiz kullanılmaktadır.

Gıda Sektörüne yönelik ürün ve çözümlerimiz için iletişime geçiniz.