Çok çeşitli ölçü ve formda ve farklı bağlantı şekilleri ile çok farklı iş ve amaca uygun olarak yapılırlar.

  • Serbest halde akan çay, şeker, buğday mısır, arpa vb. ürünlerden,
  • Plastik tanelerinden,
  • Toz halindeki kimyasallardan,
  • Cam elyafından,
  • Talk pudrası (magnezyum silikat), silis kumu, kuvars tozu, sodyum feldspat, refrakter kumu, soda külü vb. minerallerden,
  • Sıvıların içerisinden,
  • Boru sistemlerinde taşınan malzemelerin içinden

demir atıklarının ayrılmasında etkili bir şekilde kullanılırlar. Manyetik Çubuklar; nihai ürün kalitesini arttır ve süreçlerde kullanılan makine ve ekipmanların bakım maliyetlerini düşürerek ve kullanım ömülerini uzatırlar.

Kullanım amacı ve alanına göre neodimyum ve seramik - ferrit mıknatısların, paslanmaz çelik boru içine dizilmesiyle oluşturulurlar. Bu sebep ile  Çubuk veya Bar mıknatıslar diye anılırlar. Farklı bağlantı şekilleri mevcuttur her iki ucu da kapatılabilir, bağlantı uçları açılabilir veya saplama yapılabilir.

Çubuk mıknatıslar; kanal, boru, boşaltım kovanları gibi alanın dar olduğu yerlere tek veya çok barlı (çubuklu) olarak tasarlanmaktadır. Bar (çubuk) sayısı, mıknatısın cinsi ve biçimi, ürünün akış kapasitesine, uygulama yerine, demir içeren maddelerin yoğunluğuna ve temizliğine göre değişir.

Manyetik çubukların el ile ayıklama, numune alma, kalite kontrol ve laboratuvar kullanımlarına özel çeşitleri de bulunmaktadır.

Özellikle standart üretimimiz olan çap 25-27 ve 32 mm çubuklarımız yüksek çekim gücüne sahiptir. Paslanmaz zırh yüzeyinde 10000-11000 Gauss (1mT=10G) aralığındaki değerleri reel olarak Tubitak UME Kalibrasyonlu  Gaussmetre cihazlarımızla okunabilmektedir. Manyetik Çubuklarımız birçok sektörde yüksek memnuniyet ile kullanılmaktadır. Çubuklarımız piyasaya göre en yüksek manyetik indüksiyona ve kalitesine göre en uygun maliyete sahiptir. Türkiye de bir Mıknatıs Ar-Ge Markası haline gelmiştir.

Farklı ölçü ve bağlantı şekli isteklerine göre imalat yapılmaktadır. Lütfen bizimle iletişime geçiniz.