Manyetik ayırma, demir ve gang mineralleri arasındaki manyetik özellik farkından yararlanılarak yapılan ayırmadır. Manyetik seperatörler (Ayrıştırıcılar) manyetik ayırma işlemini yapmaya yarayan, sulu veya kuru ortamda çalışan makinelerdir.

Minerallerin manyetik alan içinde çekilebilirlik derecelerinin yanında, cevher tanelerinin boyutu, özgül ağırlığı, şekli ve saflık derecesi gibi değişkenler de manyetik ayırmada rol oynar. Manyetik ayırmada; tamburun dönüş hızı, besleme tane boyu, bölücü bıçak ayarı, bant kalınlığı da çok önemlidir.

Manyetik Seperatörler ürünün cinsine ve özelliklerine göre düşük veya yüksek alan şiddetlerinde yaş veya kuru olarak uygulanabilir. Kuvvetli manyetik demir mineralleri için düşük alan şiddetleri yeterli olmakta; zayıf manyetik demir mineralleri için ise yüksek alan şiddetleri gerekmektedir. Yapımı, işletmesi basit ve maliyeti düşük olan düşük alan şiddetli manyetik ayırıcılar, çok yaygın olarak manyetitli cevherlerin zenginleştirilmesinde ya da ayrıştırılmasında (geri dönüşüm, atık vb.) kullanılmaktadır.

Maden zenginleştirme ve manyetik geri kazanım sistemlerinin en önemli parçası olan Manyetik Seperatörler (Ayrıştırıcılar) mıknatıslı tambur (drum) ve rulo(roll) tipi sistemlerdir. Seramik (sert ferrite) ve Nadir toprak element (NdFeB) mıknatıslarından imal edilirler.Kömür zenginleştirme, plastik içinden demir parçacıklarının ayrılması, çakıl, kum, kireçtaşı, çöplerin geri dönüşümü, madencilik, alüminyum, bakır, kaya taşı, ağaç ürünleri, kağıt, seramik, döküm işleme (döküm cürufu ) v.b ürünlerinin zenginleştirilmesinde kullanılırlar.